AAVR Axel Buyse benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau

  • 14 december 2018

Op 13 december werd Algemeen Afgevaardigde Axel Buyse benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Hij ontving de Koninklijke Onderscheiding tijdens zijn afscheidsreceptie uit handen van de Burgemeester van Den Haag, Pauline Krikke als blijk van waardering voor zijn bijdrage aan de Vlaams-Nederlandse samenwerking.

Axel Buyse werd aangesteld tot Officier in de Orde van Oranje Nassau voor de wijze waarop hij invulling heeft gegeven aan zijn functie als Afgevaardigde van de Vlaamse Regering in Nederland en aantoonbaar heeft bijgedragen aan de positie van het Nederlandse taalgebied in Europa. De receptie was zowel het afscheid van Axel Buyse als de introductie van Filip D’havé, die vanaf 1 januari de diplomatieke post in Den Haag zal opnemen.

Voor een benoeming in de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking die die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Om in aanmerking te komen voor een benoeming, spelen bedrijfsmatige en maatschappelijke verdiensten op internationaal niveau een rol. Het gaat onder meer om de persoonlijke inzet, visie en kwaliteiten.