Betrekkingen met Nederland

Door een eeuwenlange gemeenschappelijke geschiedenis zijn de Vlaams-Nederlandse betrekkingen zeer hecht. In de eerste plaats uiteraard omwille van de gemeenschappelijke taal Nederlands die in 1980 geleid heeft tot het oprichten van de Nederlandse Taalunie.

Dit verdrag werd nog afgesloten door het Koninkrijk België omdat Vlaanderen toen nog niet de bevoegdheid had internationale verdragen af te sluiten. Sinds de Sint-Michielsakkoorden (1993) heeft Vlaanderen deze bevoegdheid wel. Zo werd in 1995 een Cultureel Verdrag gesloten dat de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland op het terrein van cultuur, onderwijs, wetenschappen en welzijn moet bevorderen. Andere Vlaams-Nederlandse verdragen slaan op de verruiming en op het gemeenschappelijke beheer van de Schelde, tussen Breskens en Gent (2005), of ze gaan over de oprichting van een gemeenschappelijke, Vlaams-Nederlandse Accreditatie Organisatie (NVAO, 2003), die toeziet op de kwaliteit en het niveau van ons hoger onderwijs. Meer recent sloten beide landen in 2014 een verdrag af over de bouw van een nieuwe, grote sluis in Terneuzen. Sinds 2011 werken Vlaanderen en Nederland aan een gemeenschappelijke agenda van strategische samenwerking. Beide ministers-president ontmoeten elkaar in principe om de twee jaar, om nieuwe samenwerkingsverbanden af te spreken op zoveel mogelijk terreinen. De jongste “Top” vond plaats in Gent, op 7 november 2016.

Er werden een aantal verdragen gesloten in verband met de verruiming en het beheer van de vaarweg van de Westerschelde. Bovendien werden verdragen afgesloten over de gemeenschappelijke rivieren Schelde en Maas met betrekking tot bescherming, debiet en de waterkwaliteit. De minister-presidenten van Vlaanderen en Nederland ontmoeten elkaar minstens jaarlijks, terwijl de vakministers en ambtenaren geregeld met elkaar contacten hebben op bilateraal vlak, maar ook in de Europese context.