Media

Wat media betreft is er in het publieke domein de samenwerking rond de gezamenlijke satellietzender, het Beste van Nederland en Vlaanderen (BVN) die intussen wereldwijd kan worden ontvangen.

Het Nederlands Fonds voor de Film en het Vlaams Audiovisuele Fonds hebben een samenwerkingsakkoord over de ondersteuning van elkaars langspeelfilms (fictie en animatie), documentaires en animatie.

VRT en NOS hebben bij toerbeurt zitting in de raad van bestuur van de European Broadcasting Union (EBU) en hun directies hebben twee keer per jaar een gemeenschappelijke vergadering.

Links: