Media

Wat media betreft is er in het publieke domein de samenwerking rond de gezamenlijke satellietzender, het Beste van Nederland en Vlaanderen (BVN) die intussen wereldwijd kan worden ontvangen.

Het Nederlands Fonds voor de Film en het Vlaams Audiovisuele Fonds hebben een samenwerkingsakkoord over de ondersteuning van elkaars langspeelfilms (fictie en animatie), documentaires en animatie.

VRT en NOS hebben bij toerbeurt zitting in de raad van bestuur van de European Broadcasting Union (EBU) en hun directies hebben twee keer per jaar een gemeenschappelijke vergadering.

Links: 
BVN: het Beste van Vlaanderen en Nederland
VAF en NFF: ondersteuning van coproductie


Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs

Voor meer informatie, zie www.vnjb.eu of Huis deBuren

Vlaanderen en Nederland vormen een mooi stel. We delen een taal en onze geschiedenis kent vele raakvlakken. Tegelijkertijd zijn er onmiskenbare culturele verschillen, van de politiek tot aan de dagelijkse eetgewoonten. Die contrasten binnen de overeenkomsten maken het Nederlandstalige deel van de Lage Landen tot een boeiend werkterrein voor journalisten.

De Vlaamse-Nederlandse Journalistenbeurs is ingesteld om dit terrein te verkennen. Samen stellen de Vlaamse en de Nederlandse overheid jaarlijks € 22.000 ter beschikking voor diepgravende journalistieke producties over Vlaams-Nederlands gerelateerde thema's én voor uitwisselingsprojecten.