CrossCare | InnoLeren, samen innoveren, samen leren

  • 16 februari 2021

Het doel van CrossCare was het stimuleren, ondersteunen en versnellen van innovaties in de zorg. Het project heeft dan ook bijgedragen aan de ontwikkeling en implementatie van zorginnovaties in Vlaanderen en Nederland. Interreg Vlaanderen-Nederland maakt die grensoverschrijdende samenwerking immers mogelijk. Het programma werd op 02/02/2021 afgerond met de organisatie van een eindevent ‘InnoLeren: samen innoveren, samen leren.’
 

Eén van de redenen waarom het programma CrossCare werd opgezet in 2016 was de vaststelling dat Europa zeer veel kmo’s/mkb’ers telt. Van alle Europese fondsen stroomde echter slechts 4,4% door naar deze bedrijven. CrossCare focuste zich daarom in eerste instantie op het financieel steunen van kmo’s/mkb’ers. Daarnaast zorgde het sterke zorgnetwerk van CrossCare voor een proeftuin en een afzetmarkt in zowel Vlaanderen als Nederland.

In de afgelopen vier jaar meldde zich maar liefst 179 enthousiaste gezondheids- en zorginnovaties aan om deel te nemen aan het CrossCare-programma. Van die 179 aanmeldingen werden uiteindelijk innovaties 24 geselecteerd. De innovaties die deelnamen aan het programma maakten de zorg efficiënter, waardoor minder mensen meer zorg kunnen verlenen. Hierdoor blijft de zorg immers langer humaan en betaalbaar, wat gezien de huidige situatie en toekomstige ontwikkelingen in het zorglandschap meer dan welkom is.

Zo ontwikkelende de Belgische non-profitorganisatie IPitup, bijvoorbeeld, de ‘beweegbank’ om ouderen langer fysiek actief te laten zijn in hun eigen woonomgeving. Deze zitbank bevat dan ook een tal van beweegfuncties. De combinatie van kracht- en stabilisatieoefeningen die mogelijk zijn, zorgen immers voor een sterker en beter uitgebalanceerd lichaam. Dat kan onder meer voor ouderen cruciaal zijn bij het voorkomen van vallen.

Over CrossCare: CrossCare video - Interreg - YouTube
Over IPitup: Zorginnovatie iPitup - CrossCare eindevenement - YouTube
Elf innovaties in beeld: InnoLeren, samen innoveren, samen leren | CrossCare (crosscaremagazine.nl)