Grensverleggers - artistieke samenwerking tussen Vlaanderen en Zuid-Nederland !

Wat is Grensverleggers?

Grensverleggers is een driejarige programmalijn die de culturele en artistieke samenwerking tussen Vlaanderen en Zuid-Nederland wil versterken.

In opdracht van en met financiële ondersteuning van de Nederlandse provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland maken we tot en met december 2020 samen jaarlijks ruim 200.000 euro beschikbaar voor nieuwe projecten.

De geselecteerde projecten worden mee gecommuniceerd door deBuren en ontvangen een bedrag van 2.500 tot 20.000 euro.

Hoe werkt het? Naar welke projecten zijn we op zoek?

We ondersteunen projecten met bovenlokaal publieksbereik die leiden tot duurzame verbanden tussen cultuurmakers uit Vlaanderen en één of meerdere van de betrokken Nederlandse grensprovincies.

Het doel is om de samenwerking tussen Vlaanderen en Zuid-Nederland op het vlak van kunst en cultuur vanzelfsprekender en duurzamer te maken.

Wie kan zich aanmelden?

Grensverleggers is er voor organisaties of personen met rechtspersoonlijkheid gevestigd in Vlaanderen, Brussel, Nederlands Limburg, Noord-Brabant of Zeeland. Zij kunnen zich aanmelden met projecten waarvoor ze ofwel op zoek zijn naar een partner in het andere land - wij proberen dan te helpen – ofwel al een Vlaams - Zuid-Nederlands partnerschap op touw hebben.

Wie een goed idee heeft kan zich bij deBuren aanmelden. Zelf jaagt deBuren ook nieuwe projecten aan.

Hoe het begon...

Grensverleggers bouwt verder op het BesteBuren-feestjaar (2015). Dat werd ondersteund door de Vlaamse Gemeenschap en de Nederlandse Rijksoverheid en vierde twintig jaar Cultureel Verdrag tussen Vlaanderen en Nederland. Een matching fonds, beheerd door DutchCulture  en deBuren, keerde steunenveloppes uit aan artistieke en culturele projecten die over de grenzen heen samenwerkten.

Grensverleggers werkt vanuit dezelfde geest maar is toegespitst op de Zuid-Nederlandse grensprovincies. In tegenstelling tot het feestjaar BesteBuren zal deBuren binnen Grensverleggers een proactieve rol van curator/bemiddelaar/makelaar spelen, in opdracht van de Nederlandse grensprovincies.

Organisatie: deBuren, Provincie Limburg, Provincie Zeeland en Provincie Noord-Brabant

deBuren - Grensverleggers Vlaanderen Zuid-Nederland

Huis deBuren, het Vlaams-Nederlands Huis voor cultuur en debat in Brussel, heeft het startschot gegeven voor de grensoverschrijdende programmalijn ‘Grensverleggers’. Met dit programma wil deBuren de culturele en artistieke samenwerking tussen Vlaanderen en Zuid-Nederland versterken. In opdracht van en met financiële ondersteuning van de Nederlandse provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland maakt deBuren tussen 2018 en 2020 jaarlijks ruim € 200.000 beschikbaar voor nieuwe projecten. Geselecteerde projecten kunnen een bedrag van € 2.500 tot € 20.000 ontvangen. Het programma ‘Grensverleggers’ loopt nog tot en met november 2020.