Het Rosa Spier Huis vindt navolging in Vlaanderen - NL initiatief werkt inspirerend

  • 18 september 2019

Auteur: Kurt Defrancq

Als Vlaams acteur werd mij jaren geleden gevraagd om in het Rosa Spier Huis op te treden en dat werd een onvergetelijke ervaring. Ik bracht er een monoloog en achteraf zei een oude bewoner mij: “Jij speelde een symfonie op een kleine viool.” Los van dit buitengewone complement van de oudere artiest was ik behoorlijk onder de indruk van het concept en de werking van het Rosa Spier Huis. Toen ik naar huis terugreed, besloot ik voor mezelf dat ik mij wilde inzetten om dat in Vlaanderen ook te realiseren.

Al jaren ben ik voorzitter van een steunfonds voor oude acteurs. Onze doelstelling is om oudere acteurs die in moeilijkheden verkeren, te helpen en te ondersteunen. Met onze bescheiden vzw (in Nederland: stichting) hebben we al verschillende oudere artiesten kunnen helpen.

Meer dan wie ook weet ik wat oudere artiesten, acteurs, dichters, muzikanten e.d. meemaken als ze ouder worden. Heel dikwijls zijn zij nog perfect in staat om nog creatief en artistiek bezig te zijn, maar door bijvoorbeeld het wegvallen van een partner of een gebrekkige gezondheidstoestand leven zij soms in eenzaamheid en in de onmogelijkheid om nog verder creatief bezig te zijn.

Een plaats waar deze oudere artiesten en kunstenaars samen kunnen wonen, waar ze de nodige verzorging hebben en ook nog actief kunnen zijn in ateliers en theater, dat is dé oplossing. Het is daarom dat ik het initiatief van harpiste Rosa Spier zo formidabel vind. Spijtig dat mevrouw Spier zelf de opening van ‘haar’ huis niet heeft mogen meemaken. Het huis werd geopend twee jaar na haar dood.

Een plaats waar deze oudere artiesten en kunstenaars samen kunnen wonen

Omdat ik ook de Vlaamse overheid bij ons initiatief wilde betrekken, heb ik samen met de Vlaamse minister van cultuur, Sven Gatz, een bezoek gebracht aan het Rosa Spier Huis. De minister was ook onmiddellijk overtuigd van het nut van een dergelijk initiatief.

Vlaanderen en Nederland hebben al veel samen gedaan en veel van elkaar geleerd. Wij hopen, vóór het einde van het jaar, in de stad Gent in Vlaanderen een dergelijk initiatief te mogen aankondigen. Met de hulp van een paar gelijkgestemden zijn wij nu de laatste hand aan het leggen aan de locatie. Afhankelijk van de timing en de resultaten van de businessplannen zullen we vóór het einde van dit jaar een keuze moeten maken.

De financiering van een en ander zal zeker een probleem vormen, hoewel ik moet zeggen dat wij onmiddellijk steun hebben gekregen van de Koning Boudewijnstichting, die een fonds ter beschikking heeft voor dit soort projecten.

Laat ons hopen dat we in onze opzet slagen en dat zal dan o.a. zijn ... dankzij het Rosa Spier Huis en onze Nederlandse vrienden die ons hebben geïnspireerd.

Tekst: Kurt Defrancq
Contact: kurt@defrancq.com
Bron: www.anv.nl - Neerlandia Magazine

Het Rosa Spier Huis ontstond in 1969 in Laren. Het idee kwam van harpiste Rosa Spier. Op 22 februari 1963 ziet de Rosa Spier Stichting het levenslicht. Het tot leven brengen van de droom van Rosa Spier is voor een groot deel te danken aan Henriëtte Polak-Schwarz, die een groot deel van het benodigde geld bijeenbracht voor de realisatie.