Internationale Dag van het Onderwijs

  • 24 januari 2022

Op 24 januari vieren we de Internationale Dag van het Onderwijs. De Verenigde Naties riep deze dag in 2019 in het leven om stil te staan bij de rol van onderwijs voor vrede en ontwikkeling. Het thema dit jaar is ‘Changing Course, Transforming Education’.

Het recht op onderwijs ligt aan de basis van alle andere mensenrechten en vormt een integraal onderdeel van de internationale agenda voor duurzame ontwikkeling. Daarom is het belangrijk om extra aandacht te schenken aan de transformaties die nodig zijn om ieders fundamentele recht op onderwijs te realiseren. UNESCO’s recente Global Futures of Education Reportstelt dat we in het kader van deze transformaties dringend evenwicht moeten zoeken in onze relaties met elkaar, de natuur en technologie. De COVID-19 pandemie herinnert ons hierbij aan onze kwetsbaarheid en onderlinge verbondenheid. We kunnen alleen samen transformeren. Solidariteit en samenwerking zijn dus cruciaal.

Vlaanderen en Nederland hebben een lange traditie van samenwerking op het gebied van onderwijs. Door het uitwisselen van goede praktijken beogen ze de verrijking van de kwaliteit van het onderwijs en trachten ze de zwakten van het systeem op te vangen. Ze richten zich niet enkel op het onderwijs binnen de eigen grenzen, maar stellen in het kader van het Damesakkoord elk jaar 330.000 euro extra ter beschikking in functie van de kwaliteit van het Nederlands onderwijs wereldwijd.

Bron: www.un.org, https://www.unesco.org/en, www.sdg4education2030.org, www.flandersinthenetherlands.be
Foto © UNESCO