Jan Jambon is een feit: er is een nieuwe Vlaamse regering

  • 30 september 2019

Ruim vier maanden na de verkiezingen in België zijn de Vlaamse christendemocraten, liberalen en nationalisten erin geslaagd het eens te worden over een Vlaamse regering voor de komende vijf jaar.

Jan Jambon (N-VA), de beoogde nieuwe minister-president, sprak maandagochtend na een laatste mammoetvergadering van een kleine dag van 'een stevig pakket maatregelen'. Aan het begin van de middag geven de drie coalitiepartners een toelichting op het bereikte akkoord.

Vlaanderen had als laatste van de drie Belgische deelstaten nog geen eigen regering. In het gewest Brussel trad half juli een coalitie aan onder aanvoering van Rudi Vervoort, een Franstalige socialist. In Wallonië ging op 13 september een regering van socialisten, liberalen en groenen aan de slag, met PS-kopstuk Elio Di Rupo als minister-president.

Een nieuwe federale regering is er voorlopig nog niet. Twee informateurs, de Vlaamse socialist Johan Vande Lanotte en de Franstalige liberaal Didier Reynders, voeren al geruime tijd gesprekken met de leiders van de partijen in het parlement, maar tot nu toe zonder concrete resultaten.

Behalve gewestelijke regeringen kent België ook regeringen die de taalgemeenschappen aansturen. De regering van de Duitstalige Gemeenschap was er als eerste. De christendemocratische regionalist Oliver Paasch bleef minister-president van de Oostkantons. Hij legde al op 18 juni de eed af bij koning Filip, drie weken na de verkiezingen. Minister-president van de Franse Gemeenschap is sinds 17 september de liberaal Pierre-Yves Jeholet.

Bron: www.fd.nl