Minister-president Jambon opent nieuw parlementair jaar

  • 27 september 2021

Op 27 september vond de opening van het nieuwe zittingsjaar van het Vlaams Parlement plaats. Traditioneel wordt dan ook de Septemberverklaring afgelegd, waarin de minister-president de algemeen maatschappelijke situatie en de krachtlijnen voor het volgende jaar toelicht.

In zijn toespraak verwees de minister-president naar een sterk Vlaanderen dat opveert na de coronacrisis. Niet alleen op economisch vlak, maar ook op vlak van klimaat en overheidsefficiëntie moet Vlaanderen ambitieus zijn. 

“Vlaanderen moet kampioen van post-coronatijdperk worden”, aldus minister-president Jambon.

Vlaanderen heeft bewezen een technologische sterkhouder te zijn, onder meer met de massale productie van coronavaccins bij Pfizer in Puurs. Op dat elan voortgaand, zal Vlaanderen zich verder profileren als bakermat van technologische innovaties om maatschappelijke problemen op te lossen.

Verder richt Vlaanderen de blik op het Noorden, ook op vlak van klimaat. De minister-president verwees hierbij naar zijn recente werkbezoek aan Denemarken. Daar bleek nog eens de noodzaak om ondernemingen te overtuigen om klimaatvriendelijke investeringen te doen. De Vlaamse Regering zal hen hierin steunen.

De volledige tekst is hier terug te vinden.

Foto © Vlaams Parlement