Netwerk vergemakkelijkt grensarbeid

  • 25 juli 2019

In de grensstreek tussen België en Nederland werd drie jaar geleden gestart met GrensInfoPunten (GIP) om burgers en bedrijven bij te staan in de materie van grensoverschrijdende tewerkstelling. Het Interreg-project is nu afgelopen, maar de GIP-werking wordt duurzaam voortgezet. Aan Vlaamse zijde neemt de VDAB de dienstverlening op in zijn aanbod.

Voormalige, huidige of toekomstige grensarbeiders en werkgevers kunnen in de GrensInfoPunten terecht voor gratis basisinformatie over wonen en werken aan de andere kant van de grens. Werken over de grens betekent voor veel mensen een ideale job in eigen streek, met weinig fileleed. De keuze voor zo’n werksituatie moet echter goed geïnformeerd gebeuren, want de wetgeving van verschillende landen loopt soms gelijk, maar kan ook enorm verschillen.

“Het vrij verkeer van werknemers is een belangrijke verworvenheid van de Europese Unie. Initiatieven zoals de GIP’s moeten ervoor zorgen dat de arbeidsmobiliteit voor de individuele burger ook fair kan verlopen. Een werknemer mag niet benadeeld worden doordat hij of zij gebruikt maakt van het recht om in een ander Europees land aan de slag te gaan”, zegt Ludwig Caluwé, gedeputeerde voor Economie van de provincie Antwerpen.

Duurzame inbedding

Caluwé toont zich dan ook tevreden over de duurzame verderzetting. “We hebben met de provincie Antwerpen zeer actief meegewerkt aan de uitbouw van dit netwerk langs de Vlaams-Nederlandse grens omdat we het essentieel vinden dat onze burgers en bedrijven in de grensstreek geen nadeel ondervinden van deze grens. Dat de GIP’s duurzaam ingebed worden in ons grensgebied en niet langer afhankelijk zijn van projectmiddelen komt de grensoverschrijdende tewerkstelling ten goede.”

De eerste zestig GIP-adviseurs hebben intussen een erkenning gekregen. Zij volgden een aanvullende opleiding rond de thema’s sociale zekerheid, belastingen, arbeidsrecht, diplomaerkenning en arbeidsbemiddeling, telkens specifiek in de grensoverschrijdende context België-Nederland.

Omdat grensoverschrijdende arbeidssituaties vaak complex zijn, werd aanvullend ook een netwerk met nationale backoffice instanties uitgebouwd. Dat zijn de landelijke overheidsinstanties die wettelijk bindende uitspraken kunnen doen over het dossier van de individuele grensganger. Aan Belgische zijde gaat het om de rijksdiensten RVA, RSZ, RIZIV, FPD en FONS. In Nederland is er het Bureau voor Belgische Zaken van de SVB voor alle takken van de sociale zekerheid. En met Team GWO is er zelfs een tri-nationale Belgisch-NederlandsDuitse belastingdienst aangehaakt bij het netwerk.

Grotere vijver

Een laatste doelstelling ten slotte is de arbeidsmarktwerking tussen Vlaanderen en Nederland faciliteren en bevorderen. Uit cijfers van de Europese Commissie van september 2017 blijkt dat grensstreken in Europa gemiddeld tussen de 2 en 8 procent regionale economische activiteit mislopen door belemmeringen veroorzaakt door de grens. Zowel werknemers als werkgevers uit de grensstreek verkleinen gevoelig de ‘vijver’ met potentiële vacatures of kandidaten als ze met de rug naar de grens staan.

Bron: nieuwsblad.be

Foto: © jobat.be