Nieuws

 

  • 27 september 2022
200 miljoen voor Vlaams-Nederlandse samenwerking.

Interreg VL-NL| Europese Commissie stimuleert Vlaams-Nederlandse samenwerking

De Europese Commissie heeft goedkeuring gegeven aan een impuls van ongeveer 200 miljoen euro voor het stimuleren van Vlaams-Nederlandse samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen, ngo’s en overheden, in de periode tot 2027. Deze steun kadert in het Interreg-programma.
Westerscheldetunnel
  • 23 september 2022

Motie 2e Kamer | Westerscheldetunnel moet uiterlijk in 2025 tolvrij zijn

De Tweede Kamer wil dat de Westerscheldetunnel uiterlijk in 2025 tolvrij wordt voor personenauto's en motoren. Een voorstel daarvoor van SGP, ChristenUnie, CDA, SP en BBB is donderdagavond door alle Kamerleden gesteund.
NSP
  • 15 augustus 2022

Aanhoudende droogte zorgt voor stremming en minder diepgang voor schepen op het Kanaal Gent-Terneuzen

De aanhoudende droogte en de voorspellingen dat die nog een tijd zal aanhouden, hebben gevolgen voor de scheepvaart in North Sea Port: op het Kanaal Gent-Terneuzen is er minder diepgang en stremming bij de sluizen.
Nieuwe sluis Terneuzen luchtfoto
  • 6 september 2022

VNSC - Update Nieuwe Sluis Terneuzen

In opdracht van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie bouwt aannemerscombinatie Sassevaart de Nieuwe Sluis in Terneuzen.
Logo ANV
  • 18 augustus 2022

Nieuwe bestuursleden Algemeen Nederlands Verbond - ANV

Het ANV heeft Ludwig Caluwé en Axel Buyse in het bestuur verwelkomd. Ludwig Caluwé vervult de functie van secretaris als opvolger van Frank Judo.
Logo Vlaanderen is werk
  • 2 augustus 2022

Vlaamse jobbonus

De Vlaamse jobbonus is een bedrag van maximaal € 600 per jaar voor werknemers en ambtenaren die woonachtig zijn in Vlaanderen en een relatief laag inkomen (onder € 2.500 bruto per maand) hebben. Bij deeltijds werken, wordt de jobbonus pro rata uitgekeerd.
cover_agrohandelsrapport_2021
  • 6 september 2022

Stevige groeicijfers voor de Vlaamse agrohandel in 2021

Vlaanderen blijft een netto-exporteur van agrarische producten. De invoer bedraagt in 2021 37,6 miljard euro en de uitvoer 43,1 miljard euro. Het handelssaldo ligt daarmee op een positief bedrag van 5,5 miljard euro. De uitvoer groeide tegenover 2020 met 10%, de invoer zelfs met 15%.
Verleg de grens logo
  • 18 augustus 2022

Interreg VL-NL | Go Live event Verleg de grens

Na ruim twee jaar afstand bewaren willen we dringend elkaar weer opzoeken. Ook over de grens. We zijn dan ook verheugd je te mogen uitnodigen op ons publieksevent ‘Verleg de grens’ op dinsdag 27 september in Thor Central te Genk.
Logo Grenspark Groot Saeftinghe
  • 25 juli 2022

Terugplaatsen grenspaal Hedwige-Prosperpolder

Het Hedwige-Prosperproject is onderdeel van het Natuurpakket Westerschelde aan de Nederlandse zijde en van het Sigmaplan aan de Vlaamse zijde. In dit grensgebied trekken beide landen samen op om de waardevolle getijdennatuur te herstellen en ontwikkelen.