Onderwijs

Op vlak van Onderwijs wil Vlaanderen met Nederland geleidelijk vorm geven aan één Vlaams-Nederlandse kennisruimte voor onderwijs en wetenschappen. Rond onderwijszaken lopen een hele reeks verdragen en afspraken verder door. Die slaan op de GENT-akkoorden (Gehele Europese Nederlandse Taalgebied) voor hoger onderwijs, het Taalunieverdrag, structurele ontmoetingen tussen de directieraad van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en van het Nederlands Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, de opvolging van de wederzijdse mobiliteit van studenten en scholieren, en de uitwisseling van ambtenaren.

Een speerpunt van de samenwerking is de ontwikkeling van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) – een gezamenlijke organisatie die waakt over de kwaliteit van het hoger onderwijs in beide landen, in het kader van de BaMa-hervorming (bachelor en master-opleidingen). Ook wordt de samenwerking binnen de Transnationale Universiteit Limburg (TUL) - een samenwerkingsverband van de Universiteit Maastricht en de Universiteit Hasselt - verdergezet.

Het Vlaamse lager, secundair en hoger onderwijs geniet in Nederland een bijzonder goede faam. Vele duizenden Nederlanders lopen in Vlaanderen onderwijs

Links: