Stageplek bij de Alg. Afvaardiging van de Vlaamse Regering in NL (m/v/x)

  • 1 januari 2021

Ben jij geïnteresseerd in een stage bij een dynamische ambassade en wil je ervaring opdoen in een internationale context? Dan is deze vacature misschien iets voor jou!

SITUERING

Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken maakt deel uit van de 10 beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. Dit departement geeft mee vorm aan het internationaal beleid van de Vlaamse Regering en behartigt de internationale belangen van Vlaanderen.

De Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering in Den Haag behartigt – toerisme, investeringen en handelsactiviteiten van bedrijven uitgezonderd – alle bevoegdheden van de Vlaamse Regering in Nederland. Enerzijds bestaat onze opdracht erin opportuniteiten te detecteren voor samenwerking met Vlaanderen, te rapporteren over relevante politieke en andere ontwikkelingen, en om overleg te plegen en te onderhandelen met partners in het ambtsgebied. Anderzijds neemt de Algemeen Afgevaardigde deel aan en ontwikkelt representatieve activiteiten. Zo dient de Algemeen Afgevaardigde – onder meer door gerichte communicatie - Vlaanderen op de kaart zetten in het ambtsgebied.

AANBOD

De Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Den Haag is op zoek naar een voltijdse stagiair (m/v/x) voor een periode van minimum 3 maanden - in overleg vast te leggen in de periode tussen april - juni 2021 / september - november 2021 - die het team kan versterken. Deze stage biedt studenten een unieke gelegenheid om ervaring op te doen in een bilaterale context in het buitenland. De stage is onbezoldigd. Het woon-werkverkeer binnen Nederland met het openbaar vervoer en onkosten voor dienstreizen binnen Nederland worden terugbetaald.

De stage is alleen toegankelijk voor masterstudenten in het kader van een stage erkend door de onderwijsinstelling:

  • Een vrije stage via een stageovereenkomst van de onderwijsinstelling
  • Een stage waarvan de aard en termijn voorzien zijn in het opleidingsprogramma van de onderwijsinstelling.

De onderwijsinstelling neem in dit geval de verzekeringen van de studenten op zich. Bij aanvang van de stage dient de stagiair een gedragscode voor de omgang met vertrouwelijke informatie te ondertekenen.

AARD, TAKEN EN ACTIVITEITEN

Concreet zal je praktische ervaring kunnen opdoen op een Vlaamse diplomatieke post die past in het opleidende en voorbereidende karakter van de stage.

  • Volgen van de algemene diplomatieke werkzaamheden
  • Inzicht in de bilaterale werking tussen Vlaanderen en Nederland verwerven door het bijwonen van vergaderingen (en het opstellen van ontwerp-verslagen hiervan) – o.a. bij de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie; Vlaams-Nederlandse bilaterale Maascommissie; Nederlandse Taalunie; de wekelijkse intern-Belgische-coördinatievergaderingen op de Belgische federale ambassade etc.
  • Inzicht verwerven in het rapporteren aan de Vlaamse ministeries en kabinetten door o.a. het opmaken van persoverzichten, opstellen van ontwerp-verslagen en ambtsberichten
  • Verwerven van praktische kennis in verband met het gebruik van sociale media (twitter, website)
  • Opvolgen van concrete dossiers/projecten zoals het inhoudelijk voorbereiden van het tussentijdse monitoringmoment door de VL en NL secretarissen-generaals van de afspraken gemaakt op de VL-NL Regeringstop 2020
  • Ondersteuning bij de voorbereiding en het verloop van evenementen
  • Hands-on ondersteuning bij de administratieve werkzaamheden in het kantoor.

PROFIEL

Wij zijn op zoek naar een stagiair die:
In de laatste rechte lijn zit om een masterdiploma te behalen. Een zeer goede kennis van het Nederlands heeft en een goede kennis van het Frans en het Engels. Een masterproef over diplomatieke of internationale betrekkingen schrijven, is een bijkomende troef.

KANDIDATUREN

Geïnteresseerden dienen vóór 28 februari 2021 via e-mail een motivatiebrief met uitgebreide CV te sturen naar denhaag@flanders.eu.

Sollicitanten krijgen altijd antwoord. De gesprekken zullen plaatsvinden in de eerste helft van maart. In de week van 15 maart, geven wij uitsluitsel aan alle kandidaten.