Terugplaatsen grenspaal Hedwige-Prosperpolder

  • 25 juli 2022

Het Hedwige-Prosperproject is onderdeel van het Natuurpakket Westerschelde aan de Nederlandse zijde en van het Sigmaplan aan de Vlaamse zijde. In dit grensgebied trekken beide landen samen op om de waardevolle getijdennatuur te herstellen en ontwikkelen. Als de uitvoering van het project volgens de huidige planning doorgaat, komt eb en vloed hier in het najaar weer terug. En ontstaat langzaam een natuurgebied met slikken en schorren. Een ingreep die gevoelig ligt in de regio en die heeft gezorgd voor veel maatschappelijke discussies en onrust. In het verleden, lang vóór de start van het project, en vandaag de dag nog steeds.

Inmiddels zijn de polders al ver omgevormd. Een nieuwe zeedijk is aangelegd, geulen zijn gegraven, vogelbroedeilanden zijn ingericht en de contouren van de Panoramaheuvel zijn zichtbaar. Het getij kan in principe weer terugkomen.

Voor de inrichting van het gebied is de grenspaal op de Scheldedijk weggehaald. Deze grenspaal kan nu weer worden teruggeplaatst. Dit symbolische moment is geen geografische wijziging van de landsgrenzen. Sterker nog, in dit gebied kent de samenwerking tussen de projectpartners geen grenzen. Grensoverschrijdende samenwerking is hier de basis. De onthulling van de grenspaal gebeurt dan ook door de commissaris van de Koning van Provincie Zeeland, Han Polman, en de gouverneur van Provincie Oost-Vlaanderen, Carina Van Cauter, en wel in het bijzijn van de burgemeesters van Hulst en Beveren.

Dit evenement zal in september 2022 plaatsvinden.

Bron: Grenspark Groot Saeftinghe