Vlaams - Nederlandse journalistenbeurs

Logo VNJB basis

Voor meer informatie: zie www.vnjb.eu

Vlaanderen en Nederland vormen een mooi stel. We delen een taal en onze geschiedenis kent vele raakvlakken. Tegelijkertijd zijn er onmiskenbare culturele verschillen, van de politiek tot aan de dagelijkse eetgewoonten. Die contrasten binnen de overeenkomsten maken het Nederlandstalige deel van de Lage Landen tot een boeiend werkterrein voor journalisten.

De Vlaamse-Nederlandse Journalistenbeurs is ingesteld om dit terrein te verkennen. Samen stellen de Vlaamse en de Nederlandse overheid jaarlijks € 22.000 ter beschikking voor diepgravende journalistieke producties over Vlaams-Nederlands gerelateerde thema's én voor uitwisselingsprojecten.

Meld je aan vóór 28 februari 2021 !!